Ενημέρωση

Χρήσιμα

Σημαντικές σελίδες Δήμου

Πρόγραμμα "Διαύγεια"
Γραμμή Δημότη
Πολιτική Προστασία
Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί
Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ψηφιακή Πινακοθήκη
Δημοτικό Ραδιόφωνο
ΔΕΥΑ Ξάνθης
Ζωντανή εικόνα από κάμερες της Ξάνθης
ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr