Εποπτευόμενοι φορείς - Νομικά πρόσωπα Δήμου Ξάνθης

Σύντομη ενημέρωση για τα Νομικά Πρόσωπα και άλλους φορείς, εποπτευόμενους από τον Δήμο Ξάνθης

Δημοτικό Ραδιόφωνο "Όμορφη Πόλη"

ΔΕΥΑΞ (Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξάνθης) 

Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης
(υπό κατάργηση και μεταφορά οργανικών μονάδων και θέσεων στον Δήμο Ξάνθης)

Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
(υπό κατάργηση και μεταφορά οργανικών μονάδων και θέσεων στον Δήμο Ξάνθης)

Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικές Επιτροπές Δήμου Ξάνθης
(υπό κατάργηση την 30η/6/2024)

 

Νέα Νομικών Προσώπων Δήμου:

Δημοτικό Ραδιόφωνο